Kategorier
Nyheter

”Skolskogen” har fått sittbänkar

Skolskogens bänkarPlatsen där förskolan och skolbarnen brukar hålla till i skogen har fått 6 sittbänkar.
S
ittbrädorna ligger löst ovanpå så barnen själva kan flytta runt bänkarna.