Utan namn

Ordförande

Rolf Kjöpsnes har av hälsoskäl avgått som ordförande.

Sedan styrelsemötet den 10 maj 2021 är Sören Hallberg tillförordad ordförande fram till kommande årsstämma . Sören kan man nå på soren.hallberg@haggebyalag.se För akuta ärenden på tel. 070-47 46 457