Extra stämma

Kallelse till Extra stämma i Hagge Byalag

Måndag 10:e oktober kl.18.00 i Badhuset,Haggevägen53A

Ärende: Eventuell försäljning av fastigheten på Albins väg nummer 4

Rösträtt: Varje hushåll som betalt medlemsavgift i år har max två röster som som måste avges personligen vid stämman.

 

Styrelsen hälsar välkommen