hagge_skola_farg

Gamla skolan i Hagge Den gamla skolan låg i korsningen där vägen från Hagen kommer in i Hagge. Sedan 1867 fick traktens barn både kunskaper och stryk inne på skolan. Skolan var först belägen i huset till vänster (som finns kvar idag) men 1914 bestämdes att det skulle byggas om lärarbostad och det större skolhuset byggdes. Lokalerna användes även då byns befolkning samlades till idrottsevenemang eller föreläsningar. Skollärare Häggkvist var en flitig föreläsare. Även Sten Bergman gästade skolan och berättade inför en andlös publik om paradisfåglarna på Borneo. Husförhör tillhörde inte livets glädjeämnen, men sådana skedde också här.