Byalagets styrelse

2023

Vice ordförande på ett år Rolf Kjöpsnes tel.070-3469155

Stefan Bergström Kassör på två år tel.070-6417419

Magnus Pettersson på två år sekreterare tel.070-5117348

Roine Johansson  på ett år bidragsansvarig tel.070-3488237

Elisabeth Kjöpsnes på två år hemsidan  tel.070-2602320

Per Andersson på två år fastighetsansvarig  tel.070-5574905

Lars-Bertil Andersson ledamot tel.070-5512871

Fredrik Björklund ledamot tel.070-4699213

Kristina Hammarbäck ledamot  tel.073-0679174