Välkommen till Hagge

Byn Hagge är vackert belägen vid sjön Haggen utlopp i södra Dalarna. Den hör till Smedjebackens kommun och ligger mitt emellan tätorterna Smedjebacken och Ludvika. Som så många andra orter i Bergslagen uppstod Hagge där det fanns vattenkraft, närhet till skog för träkolsproduktion samt malm. Masugnar och smedjor har byggts och rivits, många människor och yrkesgrupper har kommit och försvunnit genom århundradena. Inte mycket finns kvar av industrihistoriska minnesmärken, men flera tecken i byn och dess omgivning visar för den uppmärksamme att här har det pågått aktiviteter genom seklerna.

Byn har idag ca 200 hushåll med permanentboende och  fritidshushåll. Arbetsmöjligheterna finns framför allt i Smedjebacken och Ludvika, men några arbetsplatser finns i byn, bland annat på Hagge golfbana, Hagge skola, Hagge såg, Stora Ensos skogskontor och flera mindre företag.

Hagge byalag, i dess nuvarande tappning, uppstod 1992. Läs mer om byalaget.