Äntligen har djuren kommit!

LammVi har fått 120 får, bland dem två ”flasklamm” som matas med välling tre gånger varje dag. När Annika ropar på dem kommer de skuttande med full fart.
Som vanligt har vi också många Highland Cattle, korna med lång päls och stora horn. De är jättesnälla men uppjagade då de släpps ut i hagen. Ibland går de genom stängslet och måste fångas in igen.