Årsstämma

Välkommen till Hagge Byalags årsstämma söndag 26 april klockan 16 i Hagge Skola

Program

Hagge förr och nu
Arne Nordgren visar sina och andras bilder från gamla och moderna tider
Årsmötesförhandlingar
Kaffe

Kom ihåg att betala medlemsavgiften 100 kr på BG 5451-7768.
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen!