Årsstämma 2024

Vid årsstämman 28/4 2024

Mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen

Val av styrelseordförande på 1 år valdes Rolf Kjöpsnes

Val av Styrelseledamöter på 2 år omval Lars-Bertil Andersson . Det finns 2 vakanser då valberedningen inte hittat ersättare för Roine Johansson och Fredrik Björklund som har slutat.

Val av en revisor på 2 år Mötet valde Svante Eriksson

Val av ledamot valberedningen på 2 år

Inga förslag på någon som vill ställa upp i valberedningen.

Sören Hallberg har 1 år kvar

Fastställande av medlemsavgift för 2025 blir 200 kr

Vid Konstituerande styrelsemöte Valdes

Till viceordförande valdes valdes Lars-Bertil Andersson på 1 år

Till kassör valdes Stefan Bergström på 1år

Till sekreterare på 1 år Magnus Pettersson

ansvarig  hemsidan Elisabeth Kjöpsnes

Fastighetsansvarig  Pär Andersson

Firma tecknare Rolf Kjöpsnes och Stefan Bergström

Våra Styrelsemöten hålls normalt den andra måndagen i månaden kl.18.00