Årsstämma 2023

Vid årsstämman 26/3 2023

Mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen

Sören har valt att avgå som styrelseordförande och valberedningen har inte hitta någon ny.

Val av styrelseledamöter på två år. Magnus Pettersson, Kristina Hammarbäck, Pär Andersson, Stefan bergström och Elisabeth kjöpsnes

Vid Konstituerande styrelsemöte Valdes

Rolf Kjöpsnes till vice ordförande på ett år.

Till sekreterare på två år Magnus Pettersson

Kassör på två år Stefan Bergström

Fastighetsansvarig på två år Pär Andersson

Ansvarig hemsidan på två år Elisabeth Kjöpsnes

Ansvarar för bidragsansökningar på ett år Roine Johansson

Till firma tecknare Rolf Kjöpsnes och Stefan Bergström