Bad och utegym

Hagge badplats har fått nya badbryggor och byalagets onsdagsgrupp under ledning av Roine Johansson har byggt ett utegym.