Hagge bruk

Spiksmedja och herrgard i Hagge

Hagge herrgård med spiksmedjan i förgrunden. Vattenströmmen lämpade sig väl att ta kraft ur och det gjorde man tidigt. Redan 1629 var stångjärnssmidet i full gång. Förutom stångjärn producerades också öglejärn. Det var en kortare järnstång som var böjd på mitten för att lättare kunna transporteras vidare på åsne- eller hästrygg.
Spiktillverkning blev senare betydelsefull. Arbetet i smedjorna pågick från måndag morgon till lördag kväll. Det var ett varmt, tungt och farligt jobb. 1870 flyttades tillverkningen från Mellanhagge till Övre Hagge. Där dunkade hamrarna till den 5 juli 1902, då tillverkningen lades ned. Lancashiresmedjan tystnade klockan 5 på midsommaraftons morgon 1910. Så var industriepoken över.

Då var skogen bakom brukshandeln kalhuggen och området fick namnet Bruksfallet. 2003 var den åter uppvuxen och mogen för avverkning. Precis som den kommer att vara om 100 år igen.