Investering av rovdjurssavvisande stängsel

Hagge byalag har sökt och fått bidrag för investering av rovdjursavvisande stängsel.
Målet är att få mer betesmark där djuren är skyddade med rovdjursavvisande stängsel