Investering för rovdjursavvisande stängsel

Investeringen består i att sätta upp rovdjursavvisande stängsel

Hagge byalag har sökt och fått bidrag för uppsättning av rovdjursavvisande stängsel. Syftet är att få mer betesmark där fåren är skyddade mot rovdjursangrepp.

.