Kontakt

Adress till Hagge Byalag: Halvarsvägen 17 77190

Telefon till vice ordförande Rolf Kjöpsnes tel. 070-3469155

Kor eller får på rymmen Rolf Kjöpsnes 070-3469155

Fisket i Hjulstockviken Magnus Pettersson 070-5117348

Webbsida:  www.rickan.se