Magasinet

Länge hade vi gruvat oss för att ta itu med Magasinet. Det är nog ca 300 år gammalt och har varit en mangårdsbyggnad. För ca 100 år sedan flyttades det till nuvarande plats. Med tiden sjönk några grundstenar och bottenstockarna ruttnade. Två varv stockar måste bytas. Dessutom började taket läcka. Två olika timmerhus-experter kallades in som skulle få lämna offert på jobbet. Båda ruskade på huvudet och sa ”Minst 500-tusen”. Ole Olin sa ”Äh, timmerjobbet fixar vi själva”.
Vi samlade ihop några stora domkrafter och lät Ole och Lars Grufman försöka.Timmer

De lyfte, de sågade, de släpade stockar. Efter några veckor hade dessa fenomenala män rätat upp huset samt bytt alla ruttna stockar. De hade till och med monterat in ett par fönster!

 

 
Då beställde vi ett nytt tak från en takfirma, och i januari byttes undertaket ut och nya pannor lades på.

IMG_2578SHTak2

 

 

 

 

 

Nu är Magasinet klart, och det till en bråkdel av kostnaden ”expertena” antydde. Ole och Lars har sparat massa pengar åt Byalaget! Utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna upprustning, och Hagge hade förlorat ett fint timmerhus. Tack grabbar!