Människor i Hagge

Vad vet vi om dem som levde i Hagge före oss? Här kommer några bilder på personer som satte sin prägel på Hagge på sin tid. Vilka historier skulle de inte kunna berätta om vi fick chansen att möta dem idag?

Magnus Hammar (1876-1961) visste det mesta om hästar. Han skötte stallet i Hagge till slutet av 1940-talet. Då hade han även övertagit kuskens roll och körde sjuka till läkaren i Smedjebacken och handlade i ”Smiss-boa”.

Anna Nordkvist (Kulla) arbetade i ladugården. Hon står utanför ladu-gården på 1920-talet med mjölkpallen i hand och spannen i armvecket. På en bild har mjölkmaskiner gjort entré och Kulla visar 1944 stolt utrustningen i diskrummet.

Viktor Starborg var egentligen ingen skogsarbetare. Han var gammal sjöman som hamnat i Hagge som jordbruksarbetare och sprängare. En gång vägrade hans motorsåg starta, varpå han skruvade isär den ner till minsta detalj. Naturligtvis misslyckades han med hopmonteringen, varför han tog de lösa delarna i den hopvikta regnkappan och åkte till reparatören. Man kan tänka sig den arme reparatörens min när Starborg tömde ut skrotet på disken och hävdade att garantin gällde.

Per-Ale, eller Adolf Karlsson som han egentligen hette, arbetade med diverse saker före pensioneringen. Han skötte magasinet (i kurvan bortom skogskontoret vid Snöåvägen) där mängder av säd skulle krossas till brukets stora djurbesättning.