per-ale-78

Per-Ale, eller Adolf Karlsson som han egentligen hette, arbetade med diverse saker före pensioneringen. Han skötte magasinet (i kurvan bortom skogskontoret vid Snöåvägen) där mängder av säd skulle krossas till brukets stora djurbesättning.