bruksh-magasin-78-farg

Den gula gamla brukshandeln i Hagge i sten och det röda timrade magasinet mitt emot skogskontoret.