logen

Den gamla IOGT-logen i Hagge flyttades i slutet av 1940-talet från andra sidan järnvägen till den plats den står på idag. Tidigare stod det en bostad för sågverkspersonal där. Här samlades traktens ungdomar och trådde dansen till tonerna av en rasslig vevgrammofon. En eller två gånger i veckan dansades det på 50-talet. Intresset svalnade, men så sent som 1985 ordnades danskurs i lokalen, som renoverades i slutet av 90-talet.