skommar-gustavs-torp

Skommar-Guastavs torp har renoverats av Hagge Byalag och är sista kvarvarande torp av många. De flesta revs eller eldades upp för 50-60 år sedan. Torpet lånas ut för mindre möten, övernattning för besökare till haggebor mm.