stallet

Stallet har renoverats utvändigt, och diskussion pågår om framtida användning.