Iskrafter

IskrafterIsen har gett sig på båtbryggan i Halvars och rören som håller bryggan har blivit vackert S-formade. Då isen fortfarande håller att gå på beslöt vi ta upp rören så vi senare kan dra upp bryggorna på land för reparation.

DomkraftFörst försökte vi med domkraft, men den höll på att tryckas genom isen.

Sedan försökte vi med stubb-brytare, och det gick bättre. Men det kanske berodde på att Arne återgick till att tala i telefon i stället för att lägga sig i hur arbetet gjordes.

Stubbrytare