Läckande tak

Magasinet tak

Det röda timrade magasinet mitt emot skogskontoret lider av ett läckande tak och har fått presenningar på sig för att klara vintern. I sommar ska vi lägga om taket.
Huset har från början haft perttak som fortfarande sitter kvar och är det innersta skiktet man ser på vinden. Utanpå det sitter nu vackert enkupigt tegel som tyvärr inte håller tätt, en vanlig åkomma för denna typ av tak.

Husets grund har satt sig och ett par bottenstockar behöver bytas, så det finns jobb. Hur gammalt huset är verkar det inte vara någon som vet, men det har tidigare stått bortåt Finnbacken till och kanske varit bostadshus innan det kom till Hagge. Det kan vara från 1700-talet och är absolut värt att rädda.