Minnesmärke efter Arne Nordgren !

den 27 september 2020 invigde byalaget minnesmärket efter Arne Nordgren Som betytt mycket för Byalagets utveckling.