Byalagsgruppen

Byalagsgruppen har fullt upp med fårskötseln när Lars har semester.

Det finns 150 får varav 21 lamm utplacerade i olika hagar. När bagglammen blir könsmogna rymmer de ibland och då får de åka kärra till hagen